مشخصات فردی

نام و نام خانوادگي: پرویز ملکی فر

تاريخ تولد: ۱۳۶۰

آخرين مدرك تحصيلي: متخصص چشم، فوق تخصص شبکیه

رتبه علمي: فوق تخصص شبکیه

گروه آموزشي: چشم

تحصيــلات:

دكتراي پزشكي عمومي:                                               ۱۳۸۵ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دكتراي تخصصي چشم پزشكي:                                   ۱۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي

دوره تكميلي (فوق تخصص) ویتره و رتین:                            ۱۳۹۴ دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي

مقالات

مقالات در مجلات داخلي:

     • فیضی س.، پاکروان م.، ملکی فر پ.، جوادی م.ع. ”مقایسه دقت سنجش فشار داخل چشمی پس از پیوند نافذ قرنیه توسط تحلیل کننده پاسخ چشمی (Ocular Response Analyze) با تونومتر تماسی گلدمن “،چشم پزشكي بینا، ۱۳۹۰، شماره ۲، دوره ۱۷، ۹۳-۱۰۰٫
     • جوادي م.ع.، فیضی س.، قاسی ح.، ملکی فر پ.، جوادی ف. ”تاثير كيفيت بافت دهنده بر نتايج باليني پس از پيوند قرنيه نافذ در قوزقرنيه“، چشم پزشكي بینا، ۱۳۹۴، شماره ۴، دوره ۲۰، ۳۳۷-۳۴۴٫
     • جعفری نسب م.ر.، فیضی ی.، جوادي م.ع.،  كريميان ف.،  ملکی فر پ.، سروش م.ر. ”پیوند قرنیه  لایه ای در درمان کراتیت ناشی از گاز خردل“،چشم پزشكي بينا، ۱۳۹۰، شماره ۲؛ دوره ۱۷، ۱۳۰-۱۳۸٫
     • ملکی فر پ.، نوری نیا ر.، جوادی ف. ” مروري بردستورالعمل هاي جديد نحوه پي گيري بيماران مصرف كننده داروهاي ضدمالاريا “چشم پزشكي بينا، ۱۳۹۴،شماره ۳، دوره ۲۰، ۲۸۰-۲۸۵٫
     • سهيليان م.، ملکی فر پ.، نوری نیا .” روش هاي رايج درماني ادم ماكولاي ديابتي“ چشم پزشكي بينا، ۱۳۹۴، شماره ۴، دوره ۲۰، ۳۸۰-۳۹۶٫
     • توکلی م، مصلایی م.، ملکی فر پ.، کریمی س.، جوادی م.ع. ”يك مورد ملانوم بدخيم پلك با تظاهر به صورت شالازيون“ چشم پزشکی بينا، ۱۳۹۴، شماره ۴، دوره ۲۰، ۴۰۱-۴۰۵٫
     • ملکی فر پ.، ملک محمدی ر.، سهيليان م. ”اسکلیریت قدامی نکروزان منتشر در بیمار مبتلا به پسوریازیس“ چشم پزشکی بينا، ۱۳۸۹، شماره ۳، دوره ۱۵، ۲۳۰-۲۳۱٫

مقالات در مجلات خارجي:

Javadi MA,Feizi S, Malekifar P. Intraocular lens power calculation after corneal refractive surgery. J Ophthalmic Vis Res. ۲۰۱۲ Jan;7(1):10-6

Mohammad Rabie H, Malekifar P, Esfandiari H, Javadi MA. Visual Outcomes of Primary Artisan Iris Claw Lens Implantation for complicated cataract Surgery. Seminars In Ophthalmology [Accepted]

Parviz Malekifar,MD; Hossein Mohammad Rabie, MD, Mohammad Ali Javadi, MD; Hamed Esfandiari, MD, Fatemeh Javadi MD. Visual Outcomes after Lensectomy and Iris Claw Artisan intraocular Lens Implantation in Patients with Marfan Syndrome. ESCRS Annual Congress, Copenhagen 2016

مقالات در كنگره­هاي داخلي:

     • عوارض روانی مصرف اکستازی (دومین همایش سراسری ایدز)

مقالات در كنگره­هاي خارجي:

Evaluation of the reasons of tendency towards psychedlics among the students of tabriz university of medical sciences

Parviz Malekifar, MD, Sima Azish, MD, Fatemeh Javadi, MD. The risk factors associated with pterygium in Ilam population. ESCRS Annual Congress, Barcelona 2016

Ramin Nourinia, MD; Hamid Ahmadieh, MD; Somaieh Nekoei, MD; Zahra Tofighi, MD; Parviz Malekifar, MD. Reduction of Central Choroidal Thickness after Intravitreal Bevacizumab for DME and Its Correlation with Central Macular Thickness. AAO 2015 Las Vegas

 مقالات ترجمه شده:

     • “خال كوروييد ” در مجله چشم پزشكي بينا- دوره ۲۰ – شماره ۴ (تابستان ۱۳۹۴)
پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

طرح­هاي تحقيقاتي:

     • مجريان: دکتر حمید احمدیه، دکتر رامین نوری نیا، دکتر نارسیس دفتریان.” بررسی اثر تزریق داخل زجاجیه زولندریک اسیددر درمان نورگ زایی کورویید در چشم موش “، سازمان اعتبار دهنده: مرکز تحقیقات چشم، محل اجرا: بخش چشم بيمارستان لبافي نژاد، تاريخ شروع: ۱۳۹۳، تاريخ خاتمه: ۱۳۹۴٫
     • مجريان: دکتر حمید احمدیه، دکتر رامین نوری نیا..” بررسی نقش ضخامت کورویید در میزان پاسخ به درمان ادم ماکولای دیابتی “، سازمان اعتبار دهنده: مرکز تحقیقات چشم ، محل اجرا: بخش چشم بيمارستان لبافي نژاد، تاريخ شروع: ۱۳۹۳، تاريخ خاتمه:۱۳۹۴٫
     • مجريان: دکتر حمید احمدیه، دکتر رامین نوری نیا.” مقایسه اثر تزریق داخل ویتره همزمان اواستین و فاسودیل با تزریق اواستین به تنهایی بر ادم ماکولای دیابتی “، سازمان اعتبار دهنده: مرکز تحقیقات چشم ، محل اجرا: بخش چشم بيمارستان لبافي نژاد، تاريخ شروع: ۱۳۹۳، تاريخ خاتمه:۱۳۹۴٫

پايان نامه­ هاي تحقيقاتي:

     • استاد راهنما: دکتر پرویز ملکی فر.، استاد مشاور: دکتر جمالی. ”بررسی عوامل خطر ناخنک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان امام خمینی ایلام“، جهت دريافت دکترای حرفه ای ۱۳۹۱
     • استاد راهنما: دکتر پرویز ملکی فر.، استاد مشاور: دکتر جمالی. ”بررسی شیوع سندرم چشم خشک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان امام خمینی ایلام“، جهت دريافت دکترای حرفه ای ۱۳۹۲
مسئولیت ها و سوابق اجرایی
 • دبیر مجمع نمایندگان دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سالهای  ۷۹ الی ۸۱
 • مسوول مرکز تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی تبریز سال ۷۹ الی ۸۴
 • موسس و دبیر کانون سلامت رفتار دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال ۸۴
 • صاحب امتیاز نشریه پزشکی سلامت رفتار
 • مدیر اجرایی پروزه تاپکس(آموزش پیشگیری از اعتیاد و مواد روانگردان ) دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال ۸۴
 • مدیر اجرایی نشریه قلب
 • مدیر اجرایی نشریه دانشجویی خط سوم در سالهای ۷۹ الی ۸۳
 • مدیر علمی پروژه داپا (آموزش پیشگیری از ایدز)
 • معرفی بعنوان دانشجوی حایز شرایط استعدادهای درخشان در سال ۸۴
 • مسوول فنی بهداری آموزشگاه نظامی شهید قاضی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سالهای ۸۶ و۸۷
 • مدیر گروه چشم  دانشگاه علوم پزشکی ایلام در فاصله سالهای ۹۱ الی ۹۳
 • عضو هیات علمی(استادیار)  دانشگاه علوم پزشکی ایلام در فاصله سالهای ۹۱ الی ۹۳
 • عضو کمسیون معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در فاصله سالهای ۹۱ الی ۹۳
 • پزشک معتمد بهداری نیروی انتظامی استان ایلام در فاصله سالهای ۹۱ الی ۹۳
 • عضو کمسیون پزشکی قانونی استان ایلام در فاصله سالهای ۹۱ الی ۹۳
 • دبیر علمی کنگره تروماهای چشم دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • رتبه ۳۹  کشوری و رتبه اول حوزه امتحانی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۶
سایر موارد
 • هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۱
 • رئیس مرکز تحقیقات دانشجویی دانشکده   پزشکی تبریز طی سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۹
 • عضویت در انجمن چشم پزشکی ایران از سال ۱۳۹۱ تاکنون
 • صاحب امتیاز نشریه سلامت رفتار
 • موسس کانون دانشجویی سلامت رفتار
 • شرکت در کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی متدولوژی تحقیق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۸۹
 • شرکت در کارگاه آموزشی کاربرد لیزر در چشم پزشکی ۱۳۸۹ مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • شرکت در سمینار گلوکوم مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۱۳۸۷
 • شرکت در کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتال ایران قطب چشم ۱۳۸۹ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۱۳۸۷
 •  شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی ۱۳۸۹ مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • شرکت در کارگاه آموزشی  پاور پوینت پیشرفته ۱۳۸۹  قطب  چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • شرکت در کارگاه آموزشی مقاله نویسی قطب چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۸۹