• اعمال جراحی از جمله عمل های شبکیه و زجاجیه شامل باکل و ویترکتومی

  • انجام لیزر درمانی شبکیه در بیماران دیابتی و سایر بیماران

  • انجام لیزر فتوشیمیایی در بیماران خاص

  • تزریق آمپول اواستین در بیماران خاص به تناسب نیاز

  • تجویز عینک و لنزهای تماسی نرم و سخت

  • معاینات کامل فوق تخصصی چشم با جدیدترین دستگاه های چشم پزشکی

  • تشکیل پرونده پزشکی برای تمامی بیماران

  • کارگذاری لنز آرتیزان فاکیک جهت رفع عیوب انکساری

  • انجام جراحی کاتاراکت (آب مروارید) بروش فیکو

  • انجام لیزیک و PRK جهت رفع عیوب انکساری چشم