مطالب توسط دکتر پرویز ملکی فر

لیزیک و لازک

اگر شما هم به دنبال انجام عمل لیزیک یا لازک هستید لازم است تا در ابتدا تعریف مختصری از این دو عمل و تفاوت های آنها را بدانید. لیزیک لیزیک در حقیقت انجام عملی است که در آن با کمک گرفتن از لیزر دوربینی، نزدیک بینی و آستیگماتیسم چشم بهبود بخشیده می شود. این عمل […]