آدرس

تهران، تقاطع پاسداران و لواسانی (فرمانیه)، خیابان جهانبخش نژاد (نارنجستان ۷) شماره ۱۲، ساختمان مهر، طبقه پنجم، واحد ۱۶

شماره تماس

۲۲۲۹۳۶۵۹ – ۲۲۲۹۹۰۴۳

۲۶۱۳۰۵۱۳ – ۲۶۱۳۰۵۱۴

پست الکترونیکی

drparvizmalekifar@gmail.com